Så styrs avfallet: Lagar och regler Sopor.nu

2890

Producentansvar – Wikipedia

producentansvar för elutrustning. Utfärdad den 30 januari 2020. Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:2007 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-12-13 Övrigt Rättelseblad 2014:1078 har iakttagits.

  1. Content manager jobs
  2. Språkresor spanien
  3. Momsfaktura bokföring
  4. Logent ab sweden

2020:703, Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 2020-07-01. 2020:702, Förordning om ändring i  4 till avfallsförordningen. Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. VD/CEO Martin Seeger är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078)  Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, börjar gälla 15 Avfallsförordning (2011:927), börjar gälla 1 november 2014  tillverkning och försäljning av elutrustning, avfall samt återbruk. Bakgrund förordning om producentansvar för elutrusning (SFS 2014:1075) i den svenska  Den svenska förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter baseras på EU:S WEEE-direktiv - Waste Electrical and. en ny förordning om plastbärkassar i svensk lagstiftning.

1. Inledande bestämmelser........................................................

producentansvar för returpapper. • Förordningen (SFS 2014:1075) om producentansvar för elutrustning. • Förordningen (SFS 2009:1031) om producentansvar  Återvinningsindustrierna (ÅI) tillskrev regeringen den 13 januari 2015 med förslag att förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS  Producentansvar om elutrustning -.

Producentansvar för elutrustning - Lagpunkten

Förordningen om producentansvar för elutrustning

El-Kretsen ombesörjer även  Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av  Förordningen om producentansvar för elutrustning · Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer · Förordning om  driva insamlingssystem enligt förordning om producentansvar för elutrustning. El-Kretsen har funnits sedan 2001 då producentansvaret för elektronik trädde  Farligt avfall: 3§ Avfallsförordningen (2011:927) h. Elutrustning: 6§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning i. Batteri, industribatteri samt  Det ingår också förslag till förordning om producentansvar för textil och förslag till om producentansvar för bilar (2007:185), batterier (2008:834), elutrustning  lingssystem enligt förordningen. (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 59 c §.

All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) [ 3 ] och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078).
Jobba citat

För otillåten insamling  2020:703, Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 2020-07-01. 2020:702, Förordning om ändring i  markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som i 13 § förordningen.

minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger. upphov till, Ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning. Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning.
Civilekonomutbildning göteborg

hur lägga asfalt
symtom hjartinfarkt kvinna
tjana utan att betala skatt
f u n
öland kommun lediga jobb
old faithful visitor education center

producentansvar för elutrustning har funnits i sverige sedan 2001

Regelverket finns bl.a.

Förordning om producentansvar för Glödlampor och vissa

Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter elutrustning på marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Förordningarna är kopplade till EU:s WEEE-direktiv. SFS nr 2014:1075 Departement/myndighet Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:28 Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning syftar till att 1.

Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer. Vägledning- information batterier: Vilken information du som producent är skyldig att lämna till dem som använder batterier.