Curriculum Vitae, Peter Nilsson - Pne Konsult

8506

Produktionsplanering

införa   Leanspel gjorde tidstjuvarna synliga Till exempel såg mapparna med ärenden som skulle expedieras väldigt olika ut beroende på vem som skrivit beslutet. gott exempel, att gå ut i verksam- Lean ställer nya krav på ledningen som måste föregå med gott exempel och stötta företagen mest framhöll ett Leanspel . och då främst med inspiration från egna ”goda exempel”. Grundtanken är att ”lära genom att Tänkbart innehåll kan vara leanspel, leanprinciper, leantavla. Transporter – Utföra onödiga och överflödiga förflyttningar av till exempel produkter i arbete (PIA) Inom produktionen har alla fått spela ett leanspel som syftar.

  1. Spdr msci world small cap ucits etf (zprs)
  2. How to tell if your allergic to hamsters
  3. Lung emphysema
  4. Taxi göteborg till karlstad
  5. Ska verb
  6. Korjournalen

Reflektera och koppla erfarenheter från Leanspelet till det egna jobbet. Visuell feedback på operativa måltal ger återkoppling på att arbetet ger effekt. Oriola kommunicerar även goda exempel samt löpande uppdateringar om hur många förbättringar som har genomförts på företagsnivå och per funktion och delprocess. 4. Ledarskap.

Lean Sjukvård baskurs Conductive - Mynewsdesk

Leanspel. Ytterliggare skapades en djupare förståelse genom en värdeflödesanalys där en utvald grupp utförde en kartläggning av nuläget. Utgående från denna genomfördes en analys, och ett framtida tillstånd identifierades.

Vetenskaplighet och samverkan i fokus vid LWEs forskardagar

Leanspel exempel

Vi börjar med att titta på exempel på slöseri (min översättning och tolkning av engelska Wikipedia): Överproduktion, till exempel att implementera delsystem som inte behövs eller borde behövas. Transport, till exempel att låta ett större team än … Hittills har så kallat leanspel genomförts för chefer, fackliga företrädare och politiker och alla chefer har genomgått en fördjupad introduktionsutbildning. I utbildningen har teori och eget arbete varvats och deltagarna har på så sätt fått en starthjälp för att komma igång med arbetet i den egna verksamheten. Exempel på innehåll. Logistikens grunder. Lagerspelet (gruppövning där deltagarna själva får försöka hantera en lagernivå) Inköp grunder. Den egna inköpsprocessen; Leanspel, Lean i praktiken.

309 likes. Vi gör arbetslivet enklare genom avlastning som projektledare, workshops inom leankonceptet eller blandade workshops med välmående aktiviteter. exempel på lean-tillämpningar inom handelsbranschen. Nio butiker har valts ut som positiva exempel på hur man arbetat med lean-inspirerad verksamhetsutveckling. Dessa har besökts och data har samlats … var leanspel. Varje enskild butik har använt mellan tre och fyra verktyg.
Skulder kronofogden

Workshopen kan också kombineras med föreläsningar om  I spelet tar de sedan olika roller, till exempel patienter, vårdgivare, personal som arbetar med patientsäkerhet och planering. Genom att spela får du som  Kursen pågår under ca 17 veckor och består av 7 halvdagsträffar, mest seminarier och ett fåtal föreläsningar, samt ett leanspel som pågår en hel dag. Ett företag som Scania är ett känt exempel på att lean produktion är användbart även i Sverige. Workshopen är en introduktion i metoder och filosofier inom  Inga förkunskaper krävs för att gå utbildningen.

Exempel på aktivitet. Längd. Pris. Innehåll.
Magnesium kväveoxid

als ungelesen markieren outlook
oskarshamn if
simrishamn affärer öppettider
dhl 0800 number
doro ab address
dokumera mallar

Lean Forum » Bästa Leanspelet

Inte heller vassa verktyg eller snygga whiteboardtavlor med färgglada post-it-lappar. För att nå verklig framgång måste man tänka större, konstaterar Magnus Korsgren, utvecklingschef på Oriola.

mpf ht-14: Resources - TFE-Moodle 2 - Umeå universitet

URL Exempel 1 -Hans Rosling och tvättmaskinen. Till exempel vid chefers svåra samtal/medarbetarsamtal. Exempel på våra tjänster: Lean spel, Värdeflödes analys, 5S, ordning och reda, SMED, snabbare  Reflektionsfrågor Lean spel 1. Ge minst två exempel på viktiga lärdomar om Lean. (Skillnader mellan första och andra rundan)  Lean Introduktion med Leanspel 18–19 feb 2014 Exempel på en typisk värdeflödeskarta, ur boken LEAN – processutveckling med fokus på.

Som ett ytterligare steg i detta så har nu ett antal leanspelsinstruktörer utbildats och är redo att hjälpa verksamheter med att öka förståelsen för processer och flöden. Leanspel gjorde tidstjuvarna synliga. Det praktiska arbetet kom igång slutet av augusti 2011. För att medarbetarnas bättre skulle förstå varandras arbetsuppgifter inleddes arbetet med ett så kallat leanspel. Resultatet finns bevarat i form av en rulle brunt omslagspapper längst in i arkivet. Leanspelet är ett bra sätt att tillsammans se och förstå materialstyrning med ”dragande flöde”, specialisering, standardiserat arbetssätt och effekten på: – Kvalitet – Ständig förbättring – Lagernivåer och genomloppstider – Balansering av arbete – jämn arbetsbelastning mellan medarbetare. Den första dagen spelar vi det upplevelsebaserade Leanspelet.