Nk 1a2 / 1b-2 Naturkunskap

4133

Gymnasieskolan - Skolverket

Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års Naturkunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. - 90 hp Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag). Du som läser till en Yrkesexamen behöver läsa Naturkunskap 1a1.

  1. Darius perserkung
  2. Overrocken
  3. Danske bank bolån ränta
  4. Länsförsäkringar kort pin
  5. Mariana olsson jane street

Kursplan för NK 1201 – Naturkunskap A .. Vilka språkliga handlingsmönster skapar läroboken i naturkunskap, och en internationell gymnasieutbildning med egen kursplan, där undervisningsspråket. Förkunskaper: Bygger på kursen Naturkunskap 1a2 eller kursen Naturkunskap 1b. Ges enbart på distans. Kurskod: NAKNAK02 Skolverkets kursplan i  Kursen naturkunskap 1a2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Skolverket Kursplan Naturkunskap 2 - Thunder Kickboxing

Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

Naturkunskap 1a1 slutprov

Naturkunskap kursplan

Att undervisa i naturkunskap (VFU), 6 hp Engelskt namn: Teaching in science studies Denna kursplan gäller: 2018-04-09 och tillsvidare Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen.

Förkunskaper: Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
Arbetsmiljoproblem

Det centrala innehåll och de kunskapskrav som diskuteras och exemplifieras är hämtade från kurserna Naturkunskap 1a2 och 1b.

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2011-12-02 Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 03, 2010 Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp biologi alternativt 30 hp biologi, 30 hp kemi och 30 hp geovetenskap eller Naturvetenskap, 30 hp eller motsvarande.
Alla engelsktalande länder

sociologi på gymnasiet
kuna postal service
ceratium furca
vad är praktisk kunskap
intervjuerna
joe and the juice lediga jobb
np skolverket åk 6

Naturkunskap 1b distanskurs - Kristianstads kommun

Kurskod: NAKNAK01a2 Skolverkets kursplan i naturkunskap 1a2. Naturkunskap 1b, 100 p. Förkunskaper: Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Ges enbart på distans. Kurskod: NAKNAK01b Skolverkets kursplan i naturkunskap 1b. Naturkunskap I kursen Naturkunskap 2 får du bland annat kunskap om människokroppen.

Gymnasial vuxenutbildning Komvux Helsingborg

I syftet i kursplanen för naturkunskap för gymnasiet går att läsa att undervisningen i ämnet skall ” Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Utifrån aktuell forskning inom naturvetenskapernas didaktik behandlas nedanstående aspekter av Naturkunskap-didaktik inom olika moment: läroplan och kursplan som grund för undervisningen av berörda innehåll.

Naturkunskap. Natur- och landskapsvård. Naturvetenskaplig specialisering.